adresa
architekti
súťaž
realizácia
Námestie SNP 3, Piešťany
Jindřich Merganc, Otmar Klimeš
1926
1930

Návrh budovy bývalého obecného úradu vypracoval J. Merganc na základe víťazstva vo verejnej súťaži. Pravidelný objem bývalého obecného domu navrhol v duchu pokojnej moderny založenej na klasicistických základoch. Rámovanie priečelia i symetrická kompozícia odkazujú na jeho plečnikovské školenie. V budove obecného úradu boli pôvodne aj ďalšie pracoviská: finančná správa, miestna polícia, požiarna zbrojnica i niekoľko bytov zamestnancov úradu. 

Literatúra:
Das neue Gemeindehaus. Forum 1, 1931, s. 208.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 360.

Zdroj obrazku:
Forum, 1931