adresa
architekt
realizácia
Obchodná 48, Bratislava
Jindřich Merganc
cca 1924

Pôvodne prízemný vinohradnícky dom s centrálnym podjazdom, prestavali v prvej polovici dvadsiatych rokov. Na poschodí vznikli bytové priestory a parter sa tak úplne uvoľnil pre komerčné využitie. Architekt J. Merganc ignoroval tradičné tvaroslovie periférnej stavby a nadstavbu navrhol ako dynamickú kompozíciu v duchu kubistického expresionizmu. Priečelie domu určujú tri prelomené polvalcové arkiere, ktoré smelo vykračujú do priestoru ulice a predstavujú tak jednu z najodvážnejších kubistických fasád na Slovensku. Napriek viacerým zásahom do parteru je objekt stále pomerne dobre zachovaný.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Zdroj obrázku:
Foltyn, L.: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918  1939