adresa
architekti
realizácia

Čelakovského 5  7, Smetanova 2, Bratislava
Jindřich Merganc, Otmar Klimeš
1923

Architekti Merganc a Klimeš intenzívnejšie spolupracovali najmä v druhej polovici dvadsiatych a v tridsiatych rokoch. Spoločný rodinný dvojdom si postavili na svahu najstaršej vilovej štvrte mesta. Koncentrovaný objem veľkého rodinného domu reprezentuje rondokubistické obdobie tvorby architektov. Má symetrickú, z tradičných princípov vychádzajúcu kompozíciu a oblúčkový ornament na priečelí. 

Literatúra:
DULLA, Matúš  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
BERKA, Tomáš – BAHNA, Ján M.: Vily nad Bratislavou. Bratislava, Marenčin PT 2013. 584 s., tu s. 332.

Foto:
Peter Platzner