adresa
architekt
spolupráca/staviteľ
projekt
realizácia
Mudroňova 26, Bratislava
Jindřich Merganc
spolupráca/staviteľ: Otmar Klimeš
1933
1933 – 1934

Vila je ojedinelý výrazný príklad corbusierovskej "bielej" vily na Slovensku. Pre Dr. Dvořáka a jeho manželku, spisovateľku Zuzku Zgurišku, ju postavil architekt Jindřich Merganc. Jej ústredným priestorom je hala so schodiskom cez dve podlažia. Celá asymetrická dispozícia je určovaná týmto priestorovým riešením. Objekt je smerom do ulice charakteristický dlhým pásovým oknom, ktoré vedie práve do spomínanej haly. Stavba patrí medzi zrelé funkcionalistické diela, ktoré kultivovaným spôsobom stavajú na výdobytkoch moderného koncipovania priestoru a súčasne sa dokážu držať praktickej účelnosti. 

Literatúra:
ZGURIŠKA, Zuzka: Strmou cestou. Praha, Čsl. spisovatel 1973.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, SAS 1993. 238 s.
SZOLGAYOVÁ, Elena: Vila doktora Dvořáka. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 120 – 123.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s.

Foto:
Juraj Bartoš
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV