adresa
autor
spolupráca
statik
výtvarné doriešenie

projekt
realizácia

obchodný dom – Kamenné námestie 1, hotel – Rajská 2, Bratislava
Ivan Matušík
P. Lichard, P. Minarovič, M. Puschman, K. Rosmány
V. Neuman
J. Kočiš (nástenné hodiny so zvonkohrou), E. Trachtová (keramická stena v priestore bývalého bufetu),
V. Hložník, J. Kostka, J. Sušienka, M. Lettrich, V. Vestenický, J. Mrázek, M. Dobeš, J. Müller, L. Zimka, E. Kuchařová

obchodný dom 1961 – 1963, hotel 1960 – 1968
obchodný dom 1964 – 1968, hotel 1968 – 1973

Na základe víťazstva v súťaži v roku 1960 vypracoval mladý architekt Ivan Matušík so spolupracovníkmi projekty troch etáp výstavby hotela Kyjev a obchodného domu Prior. Komplex pozostáva z trojbokej hmoty obchodného domu spojenej kŕčkom so spoločnou horizontálnou podnožou a vertikálnou doskou hotela. Je to najväčší komplex, ktorý sa v centre Bratislavy po vojne postavil. Poňatý je vo veľkorysom modernom duchu a jeho prostú dôstojnosť vyvažuje prirodzená rušnosť, ktorou je v centre mesta naplnený. 

Literatúra:
KARFÍK, Vladimír: Kamenné námestie v Bratislave riešila súťaž. Projekt 3, 1961, 2, s. 38 – 42.
KARFÍK, Vladimír: Obchodný dom Prior v Bratislave. Projekt 11, 1969, 1 – 2, s. 5 – 11.
CHOVANEC, Jozef: Hotel Kyjev na Rajskej ulici v Bratislave. Projekt 15, 1973, 6, s. 355 – 359.
BELLUŠ, Emil: Sľubný zárodok nového spoločenského centra. Hotel Kyjev / Bratislava. Projekt 16, 1974, 9, s. 10 – 12.
ŠLACHTA, Štefan: Areál Kyjevského námestia v Bratislave. Projekt 22, 1980, 7, s. 37 – 41.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990, s. 112, 120.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, s. 213, 215, 427.
Ivan Matušík/život s architektúrou. Monografia. Ed. Ivan Matušík, Marian Zervan. MONADA, s.r.o. 2003. 176 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005, s. 161.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína – HABERLANDOVÁ, Katarína – TOPOLČANSKÁ, Mária – SZALAY, Peter: Čo pre nás znamená obchodný dom a hotel na Kamennom námestí? Zbúrame to najlepšie? ARCH 11, 2006, 11, s. 48 – 49.
Obchodný dom a hotel. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XXVIII.

Foto:
Ľubo Stacho
Pôdorys: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV