súčasný názov
adresa
architekt
statika
generálny projektant
investor
dodávateľ
projekt
realizácia
Hotel Baník
Kúpeľná 2, Bojnice
Ivan Matušík
Pavol Čížek
Banské projekty a ŠPÚ obchodu, Bratislava
GR Rudné a magnezitové závody
Priemstav Prievidza
1967 – 1968
1970 – 1975

Jedno z vrcholných diel Ivana Matušíka, na ktorom sa prejavilo jeho zameranie na integráciu koncepčnej a tvarovej jasnosti s geometrickou ornamentálnosťou. Kruhovým tvarom pripomína jeho skoršie dielo – nákupné stredisko Slimák v Bratislave. Ústav postavili na rehabilitáciu a liečenie baníkov z blízkej Prievidze a okolia. V podnoži sú vstupné priestory, stravovacia časť a prevádzky vodoliečby prístupné z hlavnej haly a z chodby okolo ústredného kruhového átria. Na ďalších štyroch poschodiach sú dvojlôžkové izby pre 200 pacientov. Táto časť má pôdorysný tvar výseče medzikružia, ktorá zaberá iba dve tretiny pôdorysu. Opäť je tu vnútorná chodba zasklená do átria kopilitom a izby sú otočené smerom von. Vonkajší výraz stavby tvorí podnož obložená tmavým keramickým obkladom a prefabrikované konkávne prvky zábradlí jednotlivých izieb. Stavba nie je vysoká - zámerne nekonkuruje blízkemu romantickému zámku. 

Literatúra:
JANKOVICH, Imrich: Banícky rehabilitačný ústav v Bojniciach. Projekt 17, 1975, 10, s. 14 – 17.
VÍTEK, Jaroslav: Banícky rehabilitačný ústav v kúpeľoch Bojnice. Československý architekt 21, 1975, 14, s. 3.
VASKA, Vladimír: Bergbau-Rehabilitationszentrum Bad Bojnice. Deutsche Bauzeitschrift 25, 1977, 10, s. 1289 – 1290.
KULTERMANN, Udo: Zeitgenossische Architektur in Osteuropa. Köln Du Mont Buchverlag 1985. 254 s.
KULTERMANN, Udo: Architecture in the 20th Century. New York, Van Nostrand Reinhold 1993, 306 s., tu s. 221.
Ivan Matušík – architektonické dielo. Katalóg výstavy. Ed. Marián Zervan. Bratislava, SAS 1995. 36 s., tu s. 1 a 3.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 211, 441.
Ivan Matušík/život s architektúrou. Monografia. Ed. Ivan Matušík, Marian Zervan. MONADA, s. r. o. 2003. 176 s.

Foto:
Alexander Jiroušek
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV