adresa
architekt
realizácia
Partizánska 29, 31, Malacky
Josef Marek
1927

Bytové domy sú situované neďaleko železničnej trate a zámockého parku vo štvrti, ktorú budovali v prvej polovici 20. storočia. Pôdorysný tvar písmena L tvorí čiastočne uzavretý dvor. Uličné priečelie je jednoduché s klasicizujúcimi prvkami. Bočné priečelia ozvláštňuje neomietnuté tehlové murivo, ktorým je vyhotovená časť fasády (posledné podlažie) a masívne železobetónové balkóny vyčnievajúce z hladkej plochy priečelia. Objekt je zastrešený valbovou strechou s keramickou krytinou. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 346.

Foto:
Henrieta Moravčíková