adresa
architekt
staviteľ
súťaž
projekt
realizácia
Americké námestie, Floriánske námestie 1, Májkova, Bratislava
Josef Marek
Slovenské stavebné závody
1929
1931
1931 – 1932

Družstevný obytný blok, v ktorom sa spája kompaktná zástavba s riadkovou, vznikol na základe užšej súťaže (na ktorej sa zúčastnil aj Klement Šilinger). Vypracovaním výsledného projektu poverili architekta Josefa Mareka. Blok je v spodných podlažiach kompaktný, kým vyššie poschodia tvoria tri oddelené krídla. Krajné majú šesť poschodí, stredné sedem. Na prízemí je 25 predajní a šesť vchodov do bytovej časti. V bloku je spolu 118 jedno- až štvorizbových bytov. Architektúra Avionu má jednoduchý funkcionalistický ráz. Skladá sa z pravouhlých hranolových foriem členených výraznými, hrebeňovo vrezanými lodžiami. Avion je úspešným príkladom kombinácie uceleného mestského parteru s funkcionalistickým riadkovým usporiadaním hmôt vyšších podlaží. 

Literatúra:
MAREK, Josef: Genossenschaftswohnblock auf dem Walterskirchen Gründen in Bratislava. Forum 2, 1932, s. 290 – 293.
Stavba družstevného bloku na pozemkoch Walterskichenových. Slovenský staviteľ 2, 1932, s. 41 – 45.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra česká avantgarda 1918 - 1939. Bratislava SAS 1993, 238 s., tu s. 115, 117, 118.
MANÝ, Rudolf: Obytný blok Avion. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 98 – 102.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 107, 108, 364.

Zdroj obrázku:
Archív hlavného mesta SR Bratislavy
Pôdorys: 
Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV