súčasné využitie
adresa
architekti
projekt
realizácia
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
Dobrovičova 12, Bratislava
Eugen Kramár, Štefan Lukačovič
1947
1952

Rozsiahly administratívny objekt nesie charakteristické znaky neskorej povojnovej moderny. Tvorí časť bloku, ktorý z Dostojevského radu uzatvára obytný dom od tých istých autorov (1949 – 1952). Administratívna prevádzka osempodlažného objektu je usporiadaná ako dispozičný trojtrakt (kancelária – chodba – kancelária) v rámci dvoch krídel. Komunikačný systém budovy sa odvíja od spodnej haly s galériou. Tu je situovaný aj fungujúci (v Bratislave už asi jediný) výťah pater noster. Priestor haly sa na jednotlivých podlažiach opakuje v podobe respírií. Vonkajší vzhľad objektu určujú horizontály okenných otvorov radených husto pri sebe a okrový keramický obklad.

Literatúra:
Architektonické dielo Eugena Kramára. Bratislava, UBS 1991, 36 s., tu s. 32.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 412.
HRDINA, Miroslav: Projekčná kancelária Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča (1942 – 1950). Architektúra & urbanizmus 39, 2005, 3 – 4, s. 149 – 164.

Foto:
Matúš Dulla