súčasné využitie
adresa
architekti
projekt a realizácia
sídlo Obvodného úradu v Bratislave
Staromestská 6, Bratislava
Eugen Kramár, Štefan Lukačovič
1947 – 1950

Päťposchodová budova počas svojej existencie slúžila rôznym inštitúciám. Architekti ju navrhli pre riaditeľstvo štátnych lesov. V budove boli okrem kancelárií aj byty pre zamestnancov. Neskôr v nej bola stranícka škola i Stredná zdravotnícka škola. Určujúcim znakom inak štandardného objektu je masívny fasádny raster mierne predsadených štyroch poschodí. Pravidelné okenné polia s dreveným obkladom v nadpraží a parapete sú výrazne ohraničené rámami obloženými hrubšie opracovaným kameňom. I keď je objekt produktom povojnových rokov čerpajúcich ešte z princípov medzivojnovej moderny, konštrukcia priečelia predznamenáva typizované metódy, s ktorými narábala perióda nasledujúca už po prekonaní obdobia tzv. formalizmu.

Literatúra:
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava, Pallas 1976. 286 s., tu s. 58.
Architektonické dielo Eugena Kramára. Katalóg výstavy. Bratislava, SAS 1991.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 414.

Foto:
Henrieta Moravčíková