adresa
architekt
staviteľ
stavebník
projekt, realizácia
Hurbanovo námestie 7, Bratislava
Christian Ludwig
Pittel a Brausewetter
F. Fleischhacker
1937

Objekt je súčasťou mestskej priekopy, do ktorej je jednou stranou zasadený. Dom bol navrhnutý ako polyfunkčný s ordináciami lekárov, bytmi, kaviarňou a predajnými plochami. V druhom suteréne bol protiletecký kryt. Dispozičné riešenie objektu zodpovedá exponovanej polohe a zložitým terénnym podmienkam. Na nároží je dom zaoblený a vyľahčený veľkorysým presklením. Pomerne jednoduchá fasáda má na prvom poschodí veľké okenné otvory a sústavu francúzskych okien. Na dvoch vyšších podlažiach sú jednoduché okná rámované dvojicou horizontálnych pásov. V období svojho vzniku dom zavŕšil výstavbu pásu novostavieb na obvode historického jadra mesta. Dnes tvorí spolu s dvoma susednými objektmi (D. Quastler a E. Steiner) a protiľahlým Baťom (V. Karfík) komplex modernej architektúry polovice 20. storočia. V rokoch 1957 až 2000 sídlila v priestoroch na prvom poschodí Galéria Cypriána Majerníka, ktorá uvádzala diela mladých autorov.

Literatúra:
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Tradícia a novátorstvo v architektonickom diele Christiana Ludwiga. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. 197 – 198.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 395.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Dva modely prijímania moderny v architektúre Slovenska: Fridrich Weinwurm a Christian Ludwig. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. 131 – 154.

Zdroj obrázku: 
Archív hlavného mesta SR Bratislavy