adresa
architekt
projekt
realizácia
Námestie SNP 30, Bratislava
Christian Ludwig
1935 – 1936
1936

Železobetónový skelet s voľným pôdorysom stojí v kompaktnej zástavbe Námestia SNP v Bratislave, ktoré v tom čase prežívalo stavebnú konjunktúru. V ľavom konštrukčnom trakte je komunikačné jadro objektu, dvojramenné schodisko a dvojica výťahov. Odľahčená predná časť parteru je príťažlivým vstupným priestorom, v ktorom je trojica výkladných skríň. Sedem nadzemných a dve podzemné podlažia tvoria voľné veľkoplošné priestory predajní a technickej obsluhy. Fasáda obchodného domu bola obložená keramickým obkladom. Komunikačné jadro zvýrazňuje súvislý vertikálny zasklený pás, predajné priestory majú dlhé pásové okná na celú šírku priečelia. Okná rámuje výrazný oblý profil z nehrdzavejúcej ocele. Pôsobivá bola aj nočná iluminácia objektu: po obvode fasády viedol líniový neón.
Obchodný dom postavili za päť mesiacov (od apríla do augusta 1936) a patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku i k osobnému tvorivému vrcholu Christiana Ludwiga. Jeho forma nielenže zodpovedala novému slohovému názoru, ale využitie technických prvkov a priemyselnej výroby napĺňalo aj jeho funkcionalistického ducha. Pre potreby OD Dunaj ho koncom deväťdesiatych rokov obnovili podľa projektu Jána Bahnu. 

Literatúra:
GROSS, A.: Obchodné mestské štvrti – obchodný dom Bohuslav Brouk v Bratislave. Slovenský staviteľ 6, 1936, s. 325 – 330 a s. 232 – 233.
Das Kaufhaus Bohuslav Brouk in Pressburg. Forum 7, 1937, s. 176 – 178.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, SAS 1993, s. 194 a 201.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Tradícia a novátorstvo v architektonickom diele Christiana Ludwiga. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. 197 – 198.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 388.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Dva modely prijímania moderny v architektúre Slovenska: Fridrich Weinwurm a Christian Ludwig. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. 131 – 154.

Zdroj obrázku:
Foltyn, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939