súčasný názov
adresa
architekti
realizácia
Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Kollárova 10, Trnava
Evžen Linhart, František Faulhammer
1931

Budova bývalej okresnej nemocenskej poisťovne patrí k najlepším dielam moderného hnutia v meste. Stojí na okraji historického jadra, na rožnej parcele. Symetrický pôdorys tvaru písmena U je koncipovaný ako dispozičný trojtrakt. Z výtvarného hľadiska dominantný presklený kubus zabezpečuje osvetlenie stredného chodbového traktu. Obe krídla budovy sú spojené presklenou chodbou nad vstupným dvojpodlažným krídlom. Hmotová výstavba objektu odráža jeho vnútorné členenie na zdravotnícku a administratívnu funkciu. Zo vstupného priestoru vedú dve schodiskové ramená do ústrednej haly. Z haly viedli dve chodby do vyšetrovní lekárov a na likvidatúru poistných udalostí.

Literatúra:
ŠLACHTA, Štefan: Moderná architektúra na Slovensku. Bratislava, SAS 1991, nestránkované, tu s. 26.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 364.

Foto:
Matúš Dulla