adresa
architekti
projekt
realizácia
D. Makovického 1, Ružomberok
Martin Kusý, Štefan Hatala
1966
1966 – 1969

Galéria Ľudovíta Fullu bola prvou galériou postavenou na Slovensku po roku 1945. M. Kusý v roku 1964 vypracoval štúdiu, ktorú o dva roky neskôr doviedol do vykonávacieho projektu Š. Hatala. Galériu tvoria dva na sebe ležiace hranoly  horný je umiestnený kolmo na dolný a jeho výrazný pätnásťmetrový presah tvorí signifikantný charaketer objektu. V hornej časti sú výstavné priestory, dole je vstup, administratíva a dva byty. Priečelie je členené len úzkym horizontálnym pásom okien. Čelnú stenu zdobia mozaiky. Na fasádach je použitý tmavý mramor, brizolit a hliníkové lamely. Konštrukcia je oceľová rámová. 

Literatúra:
DULLA, Matúš  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 429.

Foto:
Matúš Dulla