adresa
architekt
staviteľ
návrh
realizácia
Daliborovo námestie 1, Bratislava
Vladimír Karfík
Arnošt Sehnal
1930
1931 – 1932

Funkcionalistický trojloďový kostol je jeden z prvých projektov, ktoré vypracoval architekt Vladimír Karfík po návrate z USA od Franka Lloyda Wrighta. Kostol je vybudovaný typizovaným konštrukčným systémom, ktorý firma Baťa využívala na výstavbu priemyselných objektov. Má jednoduchú pozdĺžnu trojloďovú bazilikálnu kompozíciu. Nad vstupom je nízka veža, ktorá nahrádza tradičnú zvonicu. V plochej streche je v mieste nad oltárom ihlanový svetlík, ktorým je oltár osvetlený. Celé riešenie stavby je odrazom racionálneho ducha tzv. zlínskej architektúry: sú tu jasne čitateľné myšlienky typizácie a štandardizácie. Hlavná loď má modul pilierov 6 x 8 metrov, bočné lode sú široké 3 metre. Súčasťou objektu je aj farský úrad a byt správcu a kaplána. Ako jeden z mála objektov pôvodnej zástavby starej Petržalky sa kostol zachoval, stojí v prostredí nového panelového sídliska. 

Literatúra:
ŠLACHTA, Štefan: Pamiatky zlínskej architektúry. Projekt 32, 1990, 4, s. 11 – 13.
Vladimír Karfík – architekt 20. storočia. Katalóg výstavy. Ed. Štefan Šlachta. Bratislava, SAS 1992. 24 s.
NOVÁK, Pavel: Zlínská architektura 1900 - 1950. Zlín, Čas 1993. 320 s., tu s. 112 – 113.
KARFÍK, Vladimír: Architekt si spomína. Bratislava, SAS 1993. 330 s.
ŠLACHTA, Štefan: Rímskokatolícky kostol v Petržalke. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 84 – 87.
Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Bratislava. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 2 – 3, s. XL.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s, tu s. 119, 359.
SLABEYOVÁ, Michaela: Architekt Vladimír Karfík – symbol modernej československej architektúry. Architektúra & urbanizmus 42, 2008, 1 – 2, s. 71 – 99.

Foto:
interier, pôdorys Ľubo Stacho