adresa
architekt
realizácia
Ružomberok, cintorín, sektor 4A
Dušan Jurkovič
1934

Hrobka je hodnotnou interpretáciou motívu kamennej štylizovanej urny. Použitý materiál i forma reagujú na prírodný kontext ružomberského cintorína. Celok je umiestnený uprostred vyvýšenej terasy orámovanej múrom z drsných kamenných kvádrov. Hladká travertínová urna s jednoduchým krížom spočíva na nízkom hranole s vytesaným nápisom "Pamiatke Makovických rodiny". Kubistické poňatie diela dokumentuje autorov posun od klasicizujúcich tendencií drevených cintorínov smerom k výtvarnej abstrakcii moderny. 

Literatúra:
BOŘUTOVÁ-DEBNÁROVÁ, Dana: Dušan Samo Jurkovič. Osobnosť a dielo. Bratislava, Pallas 1993. 252 s., tu s. 129, 130, 132.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 381.

Zdroj obrázku: 
Bořutová-Debnárová, D.: Dušan Samo Jurkovič – osobnosť a dielo