adresa
architekt
dostavba a rekonštrukcia
projekt
realizácia
rekonštrukcia a dostavba
Tatranská Lomnica – Lomnický štít
Dušan Jurkovič
Ladislav Beisetzer
1936 – 1937
1937 – 1938
1954 – 1955

Jedným z posledných diel Dušana Jurkoviča sú štyri stanice lanovky na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách – I. Údolná stanica, II. Medzistanica Štart, III. Stanica Skalnaté Pleso, IV. Stanica Lomnický štít. Sú postavené z kvádrového kamenného muriva, a hoci architekt nebol spokojný s tým, že k nim už počas výstavby neorganicky pridávali ďalšie prístavby, je na nich vidieť rukopis majstra. Skĺbili sa tu technické požiadavky s tradičnou kompozičnou harmóniou. Architektúra objektov nie je poplatná obdivu voči neobyčajným strojom, ktoré skrýva vo svojom vnútri, a uchováva si klasickú autonómiu. Podľa projektu Ladislava Beisetzera pristavali v rokoch 1954 – 1955 k vrcholovej stanici tzv. merací dom experimentálnej fyziky Astronomického ústavu SAV. 

Literatúra:
MAILLARD, Maurice: Visutá osobná lanovka Tatranská Lomnica – Lomnický štít. Slovenský staviteľ 9, 1939, 6, s. 93 – 96 (a pokračovanie v číslach 8, s. 131 – 133 a 11 – 12, s. 175 – 177).
Architektura ČSR 15, 1956, s. 68.
BOŘUTOVÁ-DEBNÁROVÁ, Dana: Dušan Samo Jurkovič – osobnosť a dielo. Bratislava, Pallas 1993. 251 s.
Dušan Jurkovič. Katalóg výstavy. Ed. Dana Bořutová, Matúš Dulla, Anna Zajková. Bratislava, SAS 1993, 245 s., tu s. 210 – 211.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 394.

Zdroj obrázkov:
Slovenský národný archív, Bratislava