adresa
architekt
stavitelia
projekt
realizácia
Grösslingova 23, Dunajská 18, Bratislava
Milan Michal Harminc
fy. Hlavaj – Palkovič – Uličný
1934
1935 – 1936

Dom Slovenskej ligy postavili na pozemku, cez ktorý pôvodne prechádzala Wiesnerova ulica spájajúca Grösslingovu s Dunajskou. Známa Liga pasáž tak vznikla ako nevyhnutná náhrada prepojenia oboch ulíc. Budova pozostáva z troch hmôt s odlišnou funkčnou i výrazovou špecifikáciou. Štyri poschodia domu na Grösslingovej patrili Slovenskej lige. O poschodie vyšší objekt na Dunajskej mal komerčné využitie. V oboch častiach sa na prvom poschodí nachádzali kancelárie prístupné z pasáže. Na ostatných poschodiach boli kvalitné šesťizbové byty a priestranné garsónky. Uskočená strešná časť obsahovala technické zázemie a dva ateliérové byty s terasami. V centre stavby sa nachádzala jednoposchodová hmota dvorany s prednáškovou a zasadacou sálou, ktorá bola centrom verejných aktivít Slovenskej ligy. Neskôr bolo v dvorane známe kino Mier, v súčasnosti sa dvorana využíva ako obchodný priestor. 

Literatúra:
Novostavba národného domu Slovenská liga. Slovenský staviteľ 6, 1936, s. 317 – 319 a 330 – 331.
TORAN, Eduard: Architekt Milan Michal Harminc. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1962, s. 327 – 406.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 383.

Zdroj obrázku:
Archív hlavného mesta SR Bratislavy