adresa
architekt
projekt
realizácia
Martina Rázusa 2, Žilina
Milan Michal Harminc
1935
1936

Kostol evanjelickej cirkvi a. v. je situovaný na vŕšku na okraji centra mesta a žilinský evanjelický zbor sa rozhodol, že má byť rovnaký ako bratislavský chrám, ktorý architekt krátko predtým dokončil. Objekt je jednoduchou sálovou stavbou s vežou pri hlavnom vstupe. Na rozdiel od bratislavského prilieha k hlavnej lodi nízka vedľajšia, oddelená zasklenými dverami pozdĺž celého chrámu. Slúži ako zborová sieň a umožňuje zväčšiť kapacitu ústredného priestoru. Bokom stojaca veža je ukončená oplechovanou plochou strechou. Vysoko posadené okná sú zasklené čírym sklom s jednoduchým členením. V interiéri, v čele hlavnej lode, dominuje veľké žiariace okno s vitrážou. Po bokoch tohto okna je organ – prvý raz na Slovensku zvolil architekt takéto umiestnenie. Neskôr to zopakoval E. Belluš rovnako pôsobivo na kostoloch v Nesvadoch a Senci. 

Literatúra:
MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & Urbanizmus 30, 1996, 3, s. XI.
KRIVOŠOVÁ, Janka et al.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský MIkuláš, Tranoscius 2001, 287 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 388.

Zdroj obrázku:
Zbierka pohľadníc Matúša Dullu
Foto interiér:
M. Tesák