súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Hotel Radisson SAS Carlton
Hviezdoslavovo námestie 2, Bratislava
Milan Michal Harminc
1927
1928

Hotel vznikol prestavbou a nadstavbou starších stavieb a hotela U zeleného stromu. M. M. Harminc vytvoril komplexne riešený celok so samostatnými technickými a hospodárskymi prevádzkami a veľkorysými spoločenskými priestormi. Hotel mal kapacitu 400 postelí a v tom čase patril k najväčším v Európe. Päťposchodový blok pozostával zo štyroch trojtraktových krídel vymedzujúcich dve nádvoria. Vyrovnané rady okien priečelí nepriznávali nezvyčajnú rozdielnu výškovú úroveň podlaží. Výrazovým ťažiskom stavby bola vstupná fasáda obrátená do Hviezdoslavovho námestia. Pred hmotou bloku bol predsadený mohutný parter so zaoblenými nárožiami. Hodnotný bol aj farebne pôsobivý historizujúci interiér a stropná štuková výzdoba. Začiatkom deväťdesiatych rokov hotelovú prevádzku zavreli a stavbu, až na uličné fasády rozobrali a začali s jej prestavbou (podľa projektu V. Vršanského), ktorá trvala až do roku 2002. 

Literatúra:
TORAN, Eduard: Architekt Milan Michal Harminc. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1962, s. 327 – 406.
Milan Michal Harminc 1869 – 1964. Výber z autorskej dokumentácie architektonického diela. Katalóg výstavy. Ed. K. Kubičková. Bratislava, SNG 1991, s. 12.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 263, 352.

Zdroj obrázku:
Archív hlavného mesta SR Bratislavy