adresa
architekt
projekt
realizácia
Vrančovičova, Bratislava-Lamač
Milan Michal Harminc
1944 – 1945
1947 – 1950

Kostol s nádychom funkcionalizmu má tri lode, ktoré sa prejavujú vo výškovom odstupňovaní hmoty. Presbytérium má rovný uzáver. Ploché fasády člení gradované horizontálne pásovanie a subtílne prevýšené okná, pričom výtvarne aj architektonicky najprepracovanejšia je vstupná fasáda. Symetrickú kompozíciu dopĺňa postranná hranolová veža s ihlanovou strechou. Kostol stojí na mieste starého barokového kostola a patrí k posledným architektovým prácam. 

Literatúra:
LUKÁČOVÁ, Elena a kol.: Sakrálna architektúra na Slovensku. Komárno, KT 1996, s. 173.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Bratislava IV. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 2 – 3, s. XXXIV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 409.

Foto: 
Matúš Dulla