súčasné využitie
adresa
architekt
projekt
realizácia
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, Bratislava
Milan Michal Harminc
1922 – 1923
1925

Masívny objem paláca Tatra banky navrhol M. M. Harminc v klasicistickom duchu. V priestorovom usporiadaní i dekoráciách však neváhal ani s použitím barokových či secesných prvkov. Symetrické priečelie s dvojicou rizalitov ukončených novoantickými sochami Jána Koniarka nepochybne sprostredkúvalo vážnosť inštitúcie sídliacej v tomto dome. Prízemie a prvé poschodie paláca pôvodne patrilo bankovej administratíve. Ústrednú časť týchto priestorov zaberala priestranná, cez dve podlažia otvorená dvorana so strešným svetlíkom, z ktorej boli prístupné jednotlivé pracoviská banky. V horných podlažiach paláca umiestnil architekt byty. Prenajímateľný parter využívali tri menšie obchodné prevádzky. Jednu z nich upravoval pre Módny dom Zinsenheim v roku 1936 architekt Josef Konrad. Rozsiahle priestory suterénu paláca zaberali trezory banky a kino s dôstojnou secesnou keramickou výzdobou.

Literatúra:
Milan Michal Harminc 1869 – 1964. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková a Anna Zajková. Bratislava, GAUUDI – SNG 1991, nestránkované, 42 s. (tu s. 14 – 15).
TORAN, Eduard: Architekt Milan Michal Harminc. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Súbor štúdií a materiálov.  Ed. Ladislav Saučin. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1962. s. 327 – 406 (tu s. 342).
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 168, 327.

Zdroj obrázku:
Toran, E.: Z novších výtvarných dejín Slovenska