adresa
architekt
stavitelia
projekty
realizácia
17. novembra 15, Trenčianske Teplice
Bohuslav Fuchs
Adamec, Strebinger, Trenčianske Teplice
I. objekt 1935 – 1936, III. objekt 1936, II. objekt 1937
1936 – 1937

Komplex termálneho kúpaliska je organicky stvárnená zrelá funkcionalistická architektúra s citlivým vzťahom k okolitej prírode. Je to jedno z najlepších diel architekta. Postavili ho v druhej polovici tridsiatych rokov, v čase rozmachu termálnych kúpeľov Trenčianske Teplice, na južnom svahu nad kúpeľným mestečkom. Termálna voda sa doň prečerpáva z údolia. Stavba bola rozdelená na tri etapy. Objekt I. obsahoval všetky hlavné prevádzkové priestory, vrátane bazéna 33,3 x 12 m. Objektom číslo II bola kolkáreň a III detské kúpalisko s kruhovým bazénom. Bohuslav Fuchs pri tomto projekte venoval veľkú pozornosť obohateniu dovtedy dosť strohého sveta funkcionalistických tvarov a podarilo sa mu čistými a výtvarne ušľachtilými prostriedkami vytvoriť dielo funkcionálne prehľadné a pritom organicky tvarované v súlade s okolitou prírodou. Bohatá farebnosť a výber materiálov zdôrazňujú architektonickú bohatosť objektu kúpaliska. Konštrukcia stavieb je subtílna a pritom plne funkčná. Kúpalisko patrí medzi najlepšie diela neskorého funkcionalizmu vo vtedajšom Československu a pre samého architekta to bolo jedno z dvojice jeho najmilších diel.

Literatúra:
Ing. arch. K.: Termálne kúpalisko "Zelená žaba" v Trenčianskych Tepliciach. Slovenský staviteľ 8, 1938, s. 237.
KOUDĚLKA, Zdeněk: Bohuslav Fuchs. Praha, NČSVU 1966. 147 s.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
CRHONEK, Ivan: Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotné dílo. Brno, Petrov 1995. 197 s.
MRŇA, Ľubomír: Kúpalisko Zelená žaba. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 134 – 137.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta H.: Architekt Bohuslav Fuchs – Architektonická a teoretická práca na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 4, s. 215 – 222.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s. 
SZALAY Peter, PILNÝ Ivan: Bola Zelená žaba zelená? Architektonicko-historický a reštaurátorský výskum letného kúpaliska v Trenčianskych Tepliciach. Architektúra & urbanizmus, 44, 2010, 3 – 4. s. 326 – 345.
SZALAY, Peter – PILNÝ, Ivan: Architektonicko-reštaurátorský výskum letného kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach. In: Průzkumy památek 18, 2011, 2, s. 112 – 138.

Zdroj obrázku
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV