súčasný názov
adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia
Hotel Morava
Tatranská Lomnica 42
Bohuslav Fuchs
Ferobeton Brno
1930 – 1933
1931 – 1933

Známu funkcionalistickú stavbu odborárskej zotavovne od vynikajúceho českého (moravského) architekta Bohuslava Fuchsa postavila Moravská životná poisťovňa. Leží na veľkej čistine nad Tatranskou Lomnicou. Architektúra objektu korešponduje s vysokohorskou scenériou rozčlenením dvoch hlavných funkčných častí a zazubením lôžkového bloku. Spoločenská časť budovy je nižšia než lôžková, ktorá má štyri poschodia a šikmo uložené izby orientované na južnú stranu. Takto rozčlenená fasáda vytvára výraznú hru svetla a tieňa. Na spoločenskú časť použil architekt výrazné a dlhé pásové okná. 

Literatúra:
WIESNER, Ernst: Erholungsheim der Mähr. Landes – Lebenssicherungsanstalt in Tatra – Lomnitz. Forum 3, 1933, s. 283.
KUDĚLKA, Zdeněk: Bohuslav Fuchs. Praha, NČSVU 1966. 147 s.
MRŇA, Ľubomír: Zotavovňa Morava. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 94 – 97.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 - 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Alexander Jiroušek, Pamiatkový úrad, Bratislava
Rez:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV