adresa
architekt
staviteľ
stavebník
projekt, realizácia
Konventná 17, Bratislava
Josef Konrad
Franz Weisz
G. Blumenthálová, R. Barabásová, J. Barabás
1930

V nadväznosti na predchádzajúce autorove diela pôsobí nájomný dom na Konventnej ulici v Bratislave až prekvapivo čisto. Postavili ho v roku 1930. Forma je veľmi prostá, s miernym zahnutím západnej fasády. Elementárnu jednoduchosť oživuje len valcová hmota schodiska v dvorovej časti a lodžie v záhradnom priečelí, ktoré sa odvtedy pravidelne objavujú na všetkých Konradových domoch. Na každom podlaží sa nachádza jeden troj- a jeden štvorizbový byt, v strešnej nadstavbe je byt s ateliérom. V parteri boli dve predajne a jeden trojizbový byt. Objekt nesie zrelé znaky puristickej architektúry.

Literatúra:
Haus B. in der Konventgasse in Bratislava. Forum 1, 1931, s. 314.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architekt Josef Konrad. Projekt 37, 1995, 6 – 7, s. 55.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 361.

Zdroj obrázku:
Forum 1931