adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia
Viedenská cesta 22, Bratislava
Josef Konrad
Josef Erdély
1930
1931

Budova Nemeckej veslárskej jednoty Donau na pravom brehu Dunaja je kľúčové dielo architekta Josefa Konrada, v ktorom sa uňho prejavili myšlienky novej funkcionalistickej architektúry. Jednoduchý železobetónový skelet umožnil veľkorysé pôdorysné členenie. Výraz objektu vytvára kombinácia hladkých bielych stien a veľkých presklenných plôch. Celková hmotová skladba objektu pripomína výstavbu lode. Vertikálnym jadrom kompozície je vysoký presklenný hranol schodiskového priestoru. Od neho sa do troch strán rozkladajú jednotlivé podlažia – paluby. Ich horizontalitu podporujú aj dva rady nad sebou umiestnených pásových okien, ktoré sú na zaoblených nárožiach najcharakteristickejším prvkom objektu. Lodná estetika (horizontálne trúbkové zábradlie, pásové a okrúhle kajutové okná, paluby), sa – napriek tomu, že ide o veľmi populárne funkcionalistické motívy – vyskytujú v slovenskej architektúre len ojedinelo. Elegantný klub Donau tvorí spolu s neďalekou budovou Slovenského veslárskeho klubu mimoriadne zaujímavý pôvodný komplex funkcionalistickej architektúry.

Literatúra:
AIXINGER, László jr.: Der Rudersport in Pressburg. Forum 2, 1932, s. 167.
Klubhaus der Rudervereines "Donau". Forum 2, 1932, s.168 – 169.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Nemecký veslársky spolok Dionau. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 80 – 83.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architekt Josef Konrad. Projekt 37, 1995, 6 – 7, s. 56.
Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Bratislava. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 2 – 3, s. XXXIX.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s.

 Zdroj obrázkov:
Archív Oddelenie architektúry, ÚSTRACH SAV