adresa
architekt
realizácia

Klemensova 15, 17, Bratislava
Jindřich Merganc
1922 – 1923

Družstevný obytný dom pre členov Spoločnosti Slovenského národného divadla postavili v rokoch 1922 – 1923 podľa projektu J. Merganca. Dom mal slúžiť na bývanie celému ansámblu divadla, pričom bol vybavený aj spoločnou jedálňou s kuchyňou a študovňou. Priečelie domu evokuje súvislosť s prácami architektovho učiteľa J. Plečnika, ako aj s viedenskou architektúrou začiatku storočia a Semperovou teóriou odievania architektúry. Priečelie je tu hladkou plochou s pravouhlou textúrou, ktorú na tele stavby pridŕžajú pravidelne rozmiestnené krížové terče. Fasáda tak evokuje dojem visiacej plochy. Charakteristické je aj rámovanie fasády či jej častí do polí. Podobne ako u Plečnika aj tu nachádzame antické citácie, napríklad oblúčkový ornament a štvoricu masívnych klasicizujúcich váz na konzolách.

Literatúra:
ŠLACHTA, Štefan: Architektúra na Slovensku v roku 1918 – 1925. Pamiatky a príroda 19, 1988, 2, s. 8 a 10.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 70, 327.

Zdroj obrázku:
Spolok architektov Slovenska