adresa
architekt
stavebník
projekt
realizácia

Horolezecká 1, Košice
Michal Baník
Eva a Jan Mathé
1974 – 1975
1975 – 1983

Rodinný dom sochára Jána Mathé a jeho manželky lekárky Evy je ojedinelým príkladom intenzívneho angažovania sa stavebníka v procese vzniku architektonického diela. Umelecké nadanie sochára a inklinácia jeho manželky k architektúre sa tu premietli do konzistentnej výpovede na tému obytného a pracovného priestoru umelca. Priestorový rámec rodinného domu Mathéovcov tvorí jednoduchý hranol daný pravouhlou sústavou nosných stien. V rámci tejto v podstate triviálnej konštrukčnej schémy vznikla veľkorysá priestorová koncepcia dvoch samostatných svetov, otvoreného sveta každodennosti, nasmerovaného do južnej záhrady, a uzavretého sveta umeleckej tvorby, obráteného na sever. Oba svety pritom spája rovnaký duch striedmosti, rovnaká materialita a farebnosť (svetlý dub a buk , keramika a textílie farby slonovej kosti a biela omietka). Formálna striedmosť až prísnosť rodinného domu Evy a Jána Mathé kontrastuje s okolitou pitoresknou zástavbou. Jeho jedinečnosť podčiarkujú aj pásové okná, veľké presklenia na prízemí či neobvykle jednoduchá záhrada a oplotenie z pohľadového betónu. Rodinný dom Mathéovcov postavili v čase, ktorý by sme mohli nazvať renesanciou rodinného domu umelca v slovenskom prostredí. Na začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia vzniklo viacero pozoruhodných rodinných domov výtvarníkov či architektov, ktorými u nás vyvrcholilo neskoromodernistické uvažovanie o bývaní. Práve týmto suverénnym autorským výpovediam je košický dom dôstojným partnerom.

V súčasnosti je rodinný dom Mathé najväčším neformálnym múzeom sochára Jána Mathé. Je v ňom umiestnená jeho kompletná pozostalosť so stovkami škíc a plastík, vrátane niekoľkých monumentálnych diel.