súčasné využitie
adresa
architekti
staviteľ
projekt
realizácia

nemocnica a poliklinika
Bezručova 3 a 5, Bratislava
Alois Balán, Jiří Grossmann
Jozef Petri
1932 a 1936
1932 a 1937 – 1939

Okresná sociálna poisťovňa je jeden z najlepších príkladov modernej zdravotníckej stavby s ústrednou halou, ktorá prechádza cez tri podlažia. Budova má pôdorys nepravidelného písmena H. Pred vstupom sa tak uvoľnil predpriestor, kde je malý parčík. Nárožie objektu tvorí polvalcovo ukončené krídlo stojace na stĺpoch. Hlavná hala objektu je prekrytá sklobetónovým stropom a pripomína význačné pražské moderné stavby. Horizontálne delené okná vytvárajú dojem pásovania. Dopĺňajú ich vertikálne presklené pásy schodísk. Na budove je dodnes vidieť veľkorysý a pre modernu charakteristický spôsob dispozičného riešenia. Na galériách okolo haly boli pôvodne úradovne poisťovne, neskôr, keď sa budova využívala ako nemocnica, tam zriadili ambulancie. Ľavé krídlo bolo určené pre ordinácie, pravé pre administratívu. Budova doplnila staršiu stavbu Zemskej úradovne pre poistenie robotníkov, ktorú podľa návrhu tých istých architektov a v podobnom názore postavili v roku 1932. Pri vstupe je reliéf od Pavla Bána Práca I a oproti nemu Práca II od Ladislava Majerského (1935). Pôvodnú plochú strechu stavby neskôr nahradili valbovou.

Literatúra: 
Zemská úradovňa pre poisťovanie robotníkov. Slovenský staviteľ 2, 1932, s. 239 – 243.
BALÁN, Alois: Budova okresnej sociálnej poisťovne v Bratislave. Slovenský staviteľ, 10, 1940, s. 179 – 184.
BALÁN, Alois - GROSSMANN, Jiří: Okresní sociální pojišťovny v Bratislavě. Architekt SIA 40, 1941, 2, s. 53 – 57.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 - 1945. Bratislava, Pallas 1971. 186 s.
FOLTYN, Ladislav: Slovakische Architektur und die tschechische Avantgarde 1918 – 1939. Dresden, Verlag des Kunst 1991. 236 s.
ZAJKOVÁ, Anna: Okresná sociálna poisťovňa. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 138 – 143.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava, Slovart 2005. 182 s.

Foto:
Slovenský staviteľ, 1932
Matúš Dulla