súčasný názov
adresa
architekti
realizácia
Gymnázium Metodova
Metodova ulica, Bratislava
Štefánia Krumlová, Ľudovít Jendreják
1961

Po prvých projektoch bytových domov s vybavenosťou detských jaslí a materských škôl na Páričkovej a Malinovskeho (dnes Šancová) navrhla  Štefánia Krumlová v spolupráci s Ľudovítom Jendrejákom atypickú 48-triednu dvojškolu s telocvičným a športovým pavilónom pre sídlisko Záhradnícka. Atraktivitu priestorového riešenia a dispozičného usporiadania dopĺňala výrazná sivo-červená farebnosť a ambiciózna lanová konštrukcia zastrešujúca telocvičňu (ing. Jozef Poštulka). Mimoriadne architektonické kvality projektu spôsobili, že ju v mierne modifikovanej podobe postavili aj na neďalekom sídlisku Ružová dolina.


Literatúra: 

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103.  
EHRENBERGER, Imrich: Služba architektúre - služba ľuďom. Projekt 224, 1989, 2, s. 34 -36

 

Foto: 

Archív Štefánie Krumlovej