súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Centrum rodiny
Bazovského ulica, Bratislava
Štefánia Krumlová
1967 - 1968
1974 - 1976


V šesťdesiatych rokoch sa započala Krumlovej dlhoročná autorská účasť na projektoch panelových sídlisk počnúc Štrkovcom, cez Ostredky, Dúbravku až po Petržalku. Popri spolupráci na zastavovacích plánoch sa najvýraznejšie uplatnila vyzretá skúsenosť Krumlovej pri atypických projektoch detských jaslí a materských škol. Pre obytný súbor Dúbravka - Záluhy I koncipovala objekty na svažitý terén. Návrh v tom čase dôkladne zohľadňoval všetky hygienické, pedagogické a architektonické nároky. Projekt patrí medzi autorkine najvydarenejšie a neskôr bol zopakovaný pre sídlisko Karlova Ves. 

 

Literatúra: 

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103.  
EHRENBERGER, Imrich: Služba architektúre - služba ľuďom. Projekt 224, 1989, 2, s. 34 -36
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kol.: Bratislava atlas sídlisk, Slovart 2011, s.  188 - 189 

 

Foto: 

Rajmund Muller