súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Pošta Štrbské Pleso
Poštová ulica
Oľga Ondreičková 
1967
1970

Budova spojov na štrbskom Plese bola Ondreičkovej prvou veľkou úlohou v Stavprojekte. Vysoké Tatry sa v tom čase pripravovali na Majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach. Išlo teda o prestížne a náročné zadanie zahŕňajúce priestory poštovej prevádzky, rozhlasu, zosilňovacie stanice aj vysielaciu vežu. Oľga Ondreičková nielenže dokončila projekt v priebehu troch mesiacov, ale vytvorila prevádzkovo dokonalú a výtvarne mimoriadne pôsobivú architektúru. Motív masívu z pohľadového betónu a s ním kontrastujúcich zavesených sklenených stien, ktorý tam použila, sa stal poznávacím znamením aj jej nasledujúcich prác. 

 

Literatúra: 

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103.  
ZIBRIN, Pavel: Realizácia úzmenoplánovacej dokumentácie Vysokých Tatier. Projekt, 1989, 3, s. 2 - 5
DULLA, Matúš - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra 20. storočia na Slovensku. Slovart 2002, s. 433.

 

Foto:

Rajmund Muller