súčasný názov
adresa
architekt
interiér
realizácia
Česká pošta
Na Strži
Oľga Ondreičková
Pavol Ondreička
1985


Pošta na Pankráci bola náročnou konštrukčnou úlohou, keďže ju bolo treba postaviť priamo nad líniou metra. Budova pozostáva z dvoch hmôt, horizontálnej a vertikálnej, ktoré spolu kontrastujú ako objemom tak aj materiálnosťou. Zatiaľ čo horizontálna časť určená verejnosti, má fasádu navrhnutú z pohľadového betónu, vertikálna časť s kanceláriami je pokrytá menej expresívnym plášťom s tenkými hliníkovými lamelami. Najpôsobivejšou časťou budovy je pôvodný hlavný vchod, ktorý tvorí monumentálna stena z pohľadového betónu so zvlneným reliéfom. Poštová budova v Prahe je jednou z Ondreičkovej najvydarenejších prác a priniesla jej Cenu Spolku architektov Slovenska.

 

Literatúra: 

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103. 
ONDREIČKOVÁ, Oľga: Obvodná pošta Praha 4, Projekt 28 (1986), s. 12.

 

Foto:

Tibor Škandík, Rajmund Müller