súčasný názov
adresa
architekti
projekt
realizácia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sklenárova ulica, Bratislava
Štefánia Krumlová, Ľudovít Jendreják
1957 - 1958
1960 - 1962

 

Komplex školských budov na sídlisku Ružová dolina realizovali ako opakovaný projekt školského areálu na Metodovej ulici. Architekti navrhli aj podobu okolitého prostredia školy. Na výtvarnom riešení detskej preliezačky spolupracoval výtvarník Václav Kautman. V rámci celoštátnej prehliadky architektonických prác za roky 1962-63 bola škola odmenená treťou cenou. 


Literatúra: 

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103.  
EHRENBERGER, Imrich: Služba architektúre - služba ľuďom. Projekt 224, 1989, 2, s. 34 -36 

 

Foto: 

Archív Štefánie Krumlovej