adresa
architekti
projekt, realizácia
Boženy Němcovej 12, Bratislava
Alois Balán, Jiří Grossmann
1923 – 1924

Kompaktnú jednoposchodovú vilu s podkrovím komponovali architekti ako spoločný dvojdom. Jadrom tradičnej uzavretej dispozície je dvojramenné schodisko, z ktorého sú prístupné jednotlivé obytné priestory. Vila má znaky dekoratívneho rondokubizmu, ktoré vychádzajú z prvkov ľudovej architektúry. Farebné ostenia okien, strmý štít kontrastne rámovaný s kruhovým otvorom vo vrchole, rustikálna členitá rímsa a arkády na záhradnom priečelí vychádzajú z Gočárovej a Janákovej "národnej" estetiky. Strmá valbová strecha s dekoratívnymi komínmi završuje romanticko-národný ráz celej stavby.

Literatúra:
HOŘEJŠ, Antonín: 10 roků architektonické práce A. Balána & J. Grossmanna. Slovenská Grafia 1932, 51 s., tu s. 4.
MAŠEK, Martin: Národná architektúra v diele Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna. Pamiatky a príroda 19, 1988, 2, s. 20 – 22.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
BERKA, Tomáš – BAHNA, Ján M.: Vily nad Bratislavou. Bratislava, Marenčin PT 2013. 584 s., tu s. 328 – 330.

Foto:
Matúš Dulla