súčasný názov
adresa
architekt
realizácia
materská škola Karlova Ves
Fadruszova ulica, Bratislava
Štefánia Krumlová
1973 - 1975


Od roku 1967 pracovala Štefánia Krumlová na návrhu typovej materskej školy pre svažitý terén nových sídlisk na západnom okraji Bratislavy. Po úspešnej realizácii na sídlisku Záluhy I použili projekt v kombinácii materská škola a jasle aj na sídlisku Karlova Ves. 

 

Literatúra: 

MORAVČIKOVÁ, Henrieta: Neviditeľné architektky. Architektúra & urbanizmus, 2015, 1 - 2, s. 82 - 103.  
EHRENBERGER, Imrich: Služba architektúre - služba ľuďom. Projekt 224, 1989, 2, s. 34 -36
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kol.: Bratislava atlas sídlisk, Slovart 2011, s.  188 - 189 
 

Foto: 

Elena Trokanovská