adresa
autori
statik
projekt
realizácia
Oravský Podzámok
Karol Chudomelka, Katarína Chudomelková
ing. F. Svatý
1955
1970

 

Projekt riešil využitie jednotlivých objektov hradu a určil cirkuláciu návšetvníkov tak, aby bola zaručená prehliadka všetkých význačných priestorov, aby sa do hlavných miestností vchádzalo v súlade s ich pôvodnými historickými vchodmi a v takom postupe, ktorý zodpovedá historickému radeniu priestorov. Architekti vychádzali zo zachovaných historických skutočností, ktoré sa snažili umocniť novou architektúrou pri dostavbách navrhnutých v záujme hladkej prevádzky. 

 

Literatúra: 

CHUDOMELKA, Karol: Historické stavebné pamiatky v súčasnom živote. Projekt 2, 1958, s. 2 – 11.