adresa
autori
spolupráca
používateľ
dodávateľ
projekt
realizácia
 námestie SNP, Zvolen 
Karol Chudomelka, Katarína Chudomelková
Ľubica Tatarová-Gáliková, Eva Vrtílková-Spurná
Slovenská národná galéria
Pamiatkostav Žilina
1964
1969

 

Architekti stáli pred úlohou, ktorá si vyžadovala viac než iba konzerváciu pamiatky. Bolo nutné zmeniť obytný, spoločenský a vojenský charakter komplexu, zachovať a zdôrazniť rozdielnu povahu jednotlivých objektov podľa ich významu v histórií, rešpektovať požiadavky novej prevádzky, cirkuláciu návštevníkov, vybaviť objekty novým príslušenstvom a inštalovať do nich novodobé zdravotechnické, vykurovacie, elektrické a bezpečnostné zariadenia. 

Autori vrátili všetkým miestnostiam ich veľkopriestorovosť a monumentalitu. V hlavnom zámockom paláci umiestnili iba výstavné sály galérie SNG, ktoré boli po dokončení označené za najlepšie výstavné priestory vo vtedajšom Československu.

Literatúra: 

CHUDOMELKA, Karol: Historické stavebné pamiatky v súčasnom živote. Projekt , 1958, s. 2 – 11.