adresa
architekt
projekt
realizácia

Československej armády 25, 27, 29, Banská Bystrica
František Eduard Bednárik
1935
1936 – 1937

Nárožný objekt pôvodne slúžil ako ubytovňa pre deti obecných a obvodných notárov. Postavili ho v tridsiatych rokoch na krížení ulice Čsl. armády a Kukučínovej. Pôvodne bola stavba trojpodlažná. Dnes je nadstavené jedno podlažie. Objekt pozostáva z dvoch krídel, ktoré sa stretajú na oblom nároží. Tu je aj hlavný vstup do budovy. Nárožie ustupuje do oblej schodiskovej veže, ktorá pôvodne prevyšovala budovu o jedno podlažie. Jednoduché okenné otvory sú radené do pásov. Objekt s plochou strechou je riešený ako dispozičný dvojtrakt. V roku 1964 pravé krídlo dostavali radovým bytovým domom, a tak objekt spojili s okresnou poisťovňou. V súčasnosti slúži potrebám polikliniky.

Literatúra:
KUBIČKOVÁ, Klára: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 34, 2000, 1 – 2, s. CLXX.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 144, 389.

Foto:
Matúš Dulla