súčasný názov
adresa
archtekti
spolupráca
projekt
realizácia

Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, Žilina
František Eduard Bednárik, Ferdinand Čapka
Štefan Paulík
1941
1942

Na nároží ulice Republiky a Kukučínovej stojí pôsobivá štvorposchodová budova Spojených elektrární severozápadného Slovenska. Nárožie tvorí mierne zaoblený sklobetónový kubus schodiska s výraznou markízou. Obe krídla budovy, konštrukčne dvojtraktové a dispozične trojtraktové, slúžia dodnes administratíve elektrární. Hlavná fasáda s dlhými pásovými oknami, mierne zahnutá a vysunutá pred nosné stĺpy, pripomína expresionistické Mendelsohnove stavby. Veľkorysá architektonická koncepcia a charakteristický výraz radia budovu k najvýznamnejším architektúram mesta.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta H. – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Žilina. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 3, s. XII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 145, 175, 404.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV