Dni architektúry 2016 BRATISLAVA / WIEN

 

HODNOTA / POSTOJ
Nové bývanie v Bratislave a okolí

 

Bývanie je najstaršou témou architektúry. Každá spoločnosť, každá generácia architektov čelí novým výzvam,
ktoré prináša. Dvadsiate storočie predstavovalo v histórii obytnej architektúry zásadný medzník. Práve vtedy
vznikli moderné koncepcie bývania, ktoré dodnes tvoria základ navrhovania obytného prostredia, bytového
či rodinného domu. Aktuálny spoločenský vývoj, nové environmentálne výzvy či nové technológie však do určitej
miery spochybňujú ich relevantnosť. Moderné koncepcie bývania sú tak konfrontované s meniacimi sa predstavami
o súkromnom, pracovnom a verejnom priestore, s novými nárokmi na funkčné využitie bytu či domu, so zmenou
predstáv o plošnom komforte či materiálovom vyhotovení. Vznikajú nové typológie spájajúce rozličné druhy
bývania, rôzne typy funkcií či priestorov. Sme svedkami toho, ako sa bytový dom mení z izolovanej budovy
na zložitú štruktúru objemov a diferencovaných exteriérových priestorov, ale  napríklad aj toho, ako rodinný
dom nadobúda podobu plota. Aktuálna situácia tak ponúka jedinečnú príležitosť opätovne premyslieť
a diskutovať hodnoty bytovej architektúry, ako aj postoje, ktoré ňou jednotlivci i celá spoločnosť vyjadruje.

Siedmy ročník bratislavských Dní architektúry už tradične usporiada Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV
v spolupráci s rakúskou spoločnosťou pre architektúru OGFA. Ťažisko podujatia tvoria odborné exkurzie,
v rámci ktorých sa verejnosti predstavia najpozoruhodnejšie aktuálne realizácie obytnej architektúry a s ňou
súvisiacej občianskej vybavenosti v Bratislave a okolí. Návštevníci spoznajú širokú paletu súčasnej obytnej
architektúry a zariadení nevyhnutných pre fungovanie obytných zón, ako aj projektov, ktoré novým spôsobom
formujú sociálne vzťahy a kvalitu ich verejného priestoru. Na exkurziách po Bratislave a jej okolí budú
návštevníkov sprevádzať autori architektonických diel, ich vlastníci aj kritici architektúry, ktorí umožnia nahliadnuť
do zákulisia ich vzniku a fungovania. V neposlednom rade sa témou stane aj doprava. Účastníci sa okrem
individuálnej prepravy budú môcť zapojiť do cyklopelotónu či autobusového zájazdu – za novou architektúrou.

Dni architektúry doslova aj symbolicky otvoria dvere do najlepšej súčasnej slovenskej architektúry,
odhalia jej hodnoty a postoje.