Dni architektúry 2018 BRATISLAVA / WIEN

To najlepšie z Ročenky slovenskej architektúry 2016/17
v Bratislave a okolí

9. ročník Dní architektúry v Bratislave tradične organizuje Oddelenie architektúry SAV v spolupráci
s rakúskou spoločnosťou pre architektúru OGFA. Podujatie bude reprezentované prostredníctvom odborných exkurzií,
v rámci ktorých budú verejnosti predstavené najvýraznejšie diela súčasnej slovenskej architektúry v Bratislave
a jej okolí, zaradené v aktuálnej publikácii Ročenky slovenskej architektúry 2016/2017. Cieľom prehliadok je
prezentovať nielen to najlepšie z posledných dvoch rokov architektonickej produkcie Bratislavy a jej okolia,
ale tiež upriamiť pozornosť na spektrum architektonického myslenia, na typologickú štruktúru architektonickej
produkcie a na širšiu topografiu Bratislavského architektonického regiónu. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť
do najnovších architektonických diel: obytného komplexu, súkromných rodinných domov, prestavby priemyselnej
budovy až po malý prefabrikovaný mobilný prístrešok. Počas exkurzie môžu autori architektonických diel, ich majitelia
alebo kritici architektúry umožniť návštevníkom pozrieť sa do zákulisia ich tvorby a fungovania.