adresa
architekti
projekt
realizácia
Hviezdoslavova 7, 9 a 11, Žilina
František Eduard Bednárik, Ferdinand Čapka
1939
1939 – 1942

Železničná stanica a administratívna budova sú situované pozdĺž tretej okružnej komunikácie obklopujúcej vnútorné mesto. Pozdĺžnu hmotu budovy železničnej stanice s pravidelným rytmom viacdielnych okien a mierne prevýšenou centrálnou halou asymetricky dopĺňa trojposchodová časť s technickým a hospodárskym zázemím. Tri poschodia administratívnej budovy sú konštrukčne aj tvarovo ohraničené mohutnými predsadenými telesami schodísk a po stranách prechádzajú miernou šikmou strechou do dvojposchodových bočných traktov. Obe budovy výtvarne zjednocuje drobný keramický obklad okrovohnedej farby.

Literatúra: 
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta - STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Žilina. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 3, s. XI.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 401.

Foto:
Matúš Dulla