súčasné využitie
adresa
architekt
realizácia

VÚB banka, pobočka
Gorkého 9, Bratislava
Emil Belluš
1942

Šesťposchodová polyfunkčná budova stojí v mestskej blokovej zástavbe v blízkosti historického jadra. Trojkrídlový konvenčný objekt s dvorom je koncipovaný na symetrickom rozvrhu typickom pre záverečnú etapu medzivojnovej moderny. Na prízemí sú obchodné prevádzky, prvé a druhé poschodie slúži bankovej administratíve. Vyššie poschodia sú obytné. Jednotlivé funkcie sú jasne artikulované na klasicizujúcej fasáde obloženej platňami travertínu. Uprostred parapetného múru je v každej okennej osi umiestnený plastický emblém banky. Po oboch stranách prvého poschodia sú vlajkové stožiare upevnené na zábradlí francúzskych okien. Na obytných poschodiach na tento akcent nadväzujú plytké balkóny. 

Literatúra: 
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bratislava, Tatran 1984. 142 s., tu s. 57 a 59.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Rajmund Müller