adresa
architekt
projekt
realizácia

Trenčianska 36, 37, 38, 39, 41, 43; Miletičova 66, 68, 70, 72, 74, Bratislava
Emil Belluš
1930
1930 – 1931

Domy majú dve krídla spojené schodiskom. (Iba posledné dva domy sú trochu odlišné.) Postavili ich z mestských prostriedkov v rámci riešenia bytovej núdze počas veľkej hospodárskej krízy. Domy mali krátke pavlače, z ktorých sú prístupné vždy štyri jednoizbové byty s kuchyňou. Pri schodišti je spoločná kúpeľňa pre jedno poschodie. Na tomto projekte bola nepochybne najprogresívnejšia rozluka s blokovou zástavbou, ktorú mesto pôvodne žiadalo. Pôdorys väčšiny obytných domov má podobu písmena H a proklamovaná ideálna orientácia sa tu mení na variabilnú. Spolu sa postavilo 9 domov v podobe písmena H a dva osobitné v tvare písmena L, v ktorých bolo 260 bytov. Názorom avantgardy zodpovedalo aj použitie plochých striech a uplatnenie kolektivistického princípu v usporiadaní hygienických zariadení na pavlačiach.

Literatúra:
- uš [Belluš, E.]: Kolónia obytných domov s malými bytmi mesta Bratislavy. Forum 1, 1931, č. 2, s. 56.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 107, 150, 363.

Zdroj obrázku:
Archív hl. mesta Bratislava

Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV