adresa
architekt
projekt
realizácia

Primaciálne námestie 1, Bratislava
Emil Belluš
1946
1947 – 1948

Budova radnice stojí na mieste bývalého jezuitského kláštora. Má dve krídla v tvare písmena T. Hlavné krídlo je oproti Primaciálnemu palácu a nadväzuje na susedný historický objekt. Vedľajšie administratívne krídlo je umiestnené smerom do susednej kolmej ulice. Návrh je výsledkom prvej povojnovej súťaže na Slovensku a označoval sa za príklad citlivého prístupu k historickým pamiatkam. Pôvodnú koncepciu, ktorá počítala so zachovaním jezuitského kláštora, neskôr nahradila novostavba. Klasicizujúca budova má štyri podlažia a šikmú strechu s vikiermi. Nad kordónovou rímsou parteru je pás husto umiestnených francúzskych okien, okná zvyšných poschodí majú redší rytmus. Voľný koniec hlavného krídla je ukončený stĺpovým podchodom. Nad ním je arkier s plastickou výzdobou. Fasády, ktoré tradičným článkovaním reagujú na historické prostredie, sú obložené plochými kamennými platňami, v interiéri je štuková výzdoba.

Literatúra:
BELLUŠ, Emil: Problém novej radnice hlavného mesta Slovenska. Technický obzor slovenský 3, 1939, 1, s. 19 – 24.
PECHAR, Jozef: Vývojové tendencie československé architektury v prvých letech po druhé světové válce. Architektura ČSSR 24, 1965, 3, s. 191 – 200.
KUSÝ, Martin: Emil Belluš. Bartislava, Tatran 1984. 142 s., tu s. 59.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 411.

Foto:
Jelica Janotová