súčasné využitie
adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia

sídlo Ministerstva zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2, Bratislava
Juraj Tvarožek
Tatra, stav. úč. spol.
1940
1941 – 1943

Bývalá budova Slovenskej obilnej spoločnosti je poslednou veľkou realizáciou Juraja Tvarožka, na ktorej pracoval vďaka prvenstvu v súťaži. Trojkrídlový objekt mal pôvodne štyri poschodia a dva suterény. Okrem kancelárií sa na horných poschodiach nachádzali aj byty. V roku 1968 pristavali štvrté krídlo s kinom a kuchyňou. Potom v roku 1985, keď v budove sídlil Ústredný výbor KSS, nadstavali piate poschodie. Zásadne sa však objekt zmenil až po úpravách v roku 1998, keď v atike pribudol klasicizujúci tympanón a nad vstupom mohutná elipsovitá markíza. Jedno z posledných pozoruhodných diel neskorej moderny tým prišlo o svoj pôvodný charakter, hoci ani ten už nedosahoval funkcionalistickú originalitu najlepších Tvarožkových diel.

Literatúra:
KRESÁK, Fedor: Juraj Tvarožek. Projekt 24, 1982, 8, s. 59 – 60.
ULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 402.

Foto:
Archív Matúša Dullu