adresa
architekt
projekt
realizácia
Hlavatého 2, Bratislava
Emil Belluš
1936
1937

V čase navrhovania vlastnej rodinnej vily mal architekt už za sebou skúsenosť s avantgardným funkcionalizmom a jeho tvorba nadobúdala opäť tradičnejšie črty. Tomu zodpovedá aj vyrovnaná kompozícia pravidelného kubického objemu s tradične členeným vnútorným priestorom. Emil Belluš vilu navrhol v podstate ako dvojdom. Spodné podlažie obývala rodina režiséra J. Jamnického, brata Bellušovej manželky, nad ním bol byt Bellušovcov s ateliérom. Emil Belluš sa ako architekt nešpecializoval na navrhovanie rodinných domov a víl. Omnoho typickejšími typologickými druhmi jeho tvorby boli obytné bloky a priemyselné budovy. V tomto zmysle je jeho rodinný dom unikátnym príkladom jeho tvorby a svedectvom jeho spôsobu života a práce.

Literatúra:
KUSÝ, Martin: Emil Belluš, Bratislava, Tatran 1984. 142 s.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, 1993. 238 s., tu s. 175.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512s., tu s. 393.
Rodinný dom Emila Belluša. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. XX.

Foto:
Matúš Dulla