adresa
architekti
projekt
realizácia
Lichardova 24, Bratislava
Herman K. Stark, Emil Brüll
1937
1938

Menšia trojpodlažná vila stojí na strmom svahu. Jej hlavným znakom je vysunutý polvalec s úzkymi štrbinovými oknami a medziokennými piliermi pokrytými obkladom s drobnou pásovou štruktúrou. I čiastočne odkrytý suterén s oblým ramenom exteriérového schodiska je obložený. V suteréne sú doplnkové technické priestory a jednoizbový byt domovníka. Prízemie je spoločenskou zónou domu. Hala, jedáleň a kruhový salón v polvalci sú orientované smerom do záhrady. Kuchyňa s príslušenstvom je v zadnej časti. Štyri izby na poschodí dopĺňa kúpeľňa s oblúkovou stenou a veľká krytá terasa na streche polvalca. Architektúra objektu reprezentuje regionálnu modernu so sklonom k aplikácii tradičnejších kompozičných postupov.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 397.
DORICOVÁ, Slávka: Rodinny dom v bratislavskej architektúre 1918 – 1939. Vybrané príklady. Architektúra & urbanizmus 36, 2002, 3 – 4, s. 87 – 104.

Foto:
Matúš Dulla