adresa
autori
realizácia

Strečno, vrch Zvonica
Ladislav Beisetzer, Ladislav Snopek
1956

Na výraznom pravidelnom pahorku s názvom Zvonica pri Strečne postavili podľa víťazného súťažného návrhu L. Beisetzera so sochárom L. Snopekom pamätník, ktorý pripomína boje francúzskej partizánskej skupiny počas SNP. Pamätník tvorí nevysoký pylón umiestnený na vyvýšenej plošine lemovanej nízkym múrikom. Pod ňou sú umiestnené hroby padlých. Na drieku travertínového pylóna sú realistické reliéfy s partizánskou tématikou a nápisy s menami padlých francúzskych a slovenských partizánov. Dobová kritika, ktorá dbala na monumentálnosť vyčítala autorovi, že nevyužil ponúkanú možnosť vyššieho pylóna. Skromnejší rozmer však dnes pôsobí ľudskejšie a prívetivo pietne.

Litaratúra:
BEISETZER, Ladislav: Pomník francúzskym partizánom pri Strečne. Architektura ČSR 17, 1956, s. 211.
KUZMA, Dušan: Architektura ČSR 16, 1957, s. 212.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 418.

Zdroj obrázku: 
Archív Matúša Dullu